Vergoeding

In 2014 wordt dieetadvisering voor maximaal drie uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering. Houdt u hierbij rekening met uw jaarlijks eigen risico.

In sommige aanvullende pakketten zijn extra uren dieetadvisering opgenomen. Dit is voor iedereen anders. Vraag dit na bij uw verzekeraar of kijk hieronder in het vergoedingenoverzicht

Een overzicht van aanvullende verzekeringen:
www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/dieetadvisering.aspx

Ketenzorg

Bij diabetes, COPD en hart-en vaatziekten worden de behandelkosten betaald uit een samenwerkingsverband waarbij de diëtist is aangesloten. In dat geval hoef je geen eigen risico te betalen. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw diëtist.

Tarieven

Ook zonder verwijzing van een huisarts of specialist kunt u een afspraak maken voor voedingsadvies, de kosten zijn dan voor eigen rekening. Diëtistenpraktijk Vitaal hanteert de onderstaande tarieven.

• Eerste consult € 90,-
• Vervolgconsult € 30,-
• Kort consult € 15,-
• Telefonisch consult € 15,-
• Toeslag huisbezoek € 20,-

Toelichting behandeltijd

Een consult bestaat uit:
1. directe tijd: cliënt is dan aanwezig
2. indirecte tijd: dat is de tijd die de diëtist besteedt aan o.a.: berekenen voedingsadvies, schrijven terugrapportage, intercollegiaal overleg, opstellen persoonlijk plan dieetbehandeling ect.

Annulering

Bent u verhinderd om op een gemaakte afspraak aanwezig te zijn, dan dient u deze afspraak minimaal 24 uur van tevoren te annuleren. Afzeggen dient tijdig en persoonlijk via de telefoon te worden gedaan (eventueel inspreken op het antwoordapparaat). Meldt u een afspraak niet op tijd af dan worden de kosten van het betreffende consult in rekening gebracht. Deze kosten kunt u niet bij uw zorgverzekeraar declareren.

Klacht

Heeft u een klacht en kunnen we daar samen niet uitkomen, dan kunt u uw klacht indienen bij klachtencommissie paramedici eerste lijn.